جواهری 0 - 3 پیشگامان کویر یزد

سایپا کرج 3 - 0 متین ورامین

کاله آمل 3 - 0 شهرداری ارومیه

آلومینیوم المهدی بندرعباس 3 - 1 میزان مشهد

باریج اسانس کاشان 3 - 2 نوین کشاورز تهران

پیکان تهران 3 - 2 شهرداری تبریز


ظاهرا امروز در بازی تیمهای جواهری و پیشگامان کویر یزد، پس از اینکه تیم جواهری ست دوم را نیز مفتضحانه به حریف واگذار کرد، اندک تماشاگران حاضر در سالن به شدت فرهاد قائمی، ستاره ملی پوش فصل گذشته تیم هاوش را تشویق کردند.

از اینکه هنوز هم مردم به یاد 'فرهاد' هستند خیلی خوشحال هستم. دست همه کسانی که امروز در سالن فرهاد قائمی رو تضویق کردن درد نکنه، که به همه اثبات کردن که فرهاد هنوز هم در قلب گنبدی ها جای داره.