میزان مشهد 3 - 1 جواهری

نوین کشاورز تهران 2 - 3 سایپا

شهرداری تبریز 1 - 3 متین ورامین

پیشگامان کویر یزد 3 - 2 پیکان تهران

کاله آمل 3 - 0 باریج اسانس کاشان

شهرداری ارومیه 3 - 1 آلومینیوم المهدی بندرعباس

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته سوم:

1- کاله آمل / 9 امتیاز

2- پیشگامان کویر یزد / 8 امتیاز

3- پیکان تهران / 6 امتیاز

4- متین ورامین / 6 امتیاز

5- میزان مشهد / 6 امتیاز

6- سایپا کرج / 5 امتیاز

7- شهرداری تبریز / 4 امتیاز

8- آلومینیوم المهدی بندرعباس / 3 امتیاز

9- شهرداری ارومیه / 3 امتیاز

10- باریج اسانس کاشان / 2 امتیاز

11- نوین کشاورز تهران / 2 امتیاز

12- جواهری / بدون امتیاز