فینال   ایران - چین  عكس 8  15

تیم ملی نوجوانان ایران دیروز بعد از ظهر با پیروزی مقابل تیم چین موفق بهکسب عنوان قهرمانی شد. در ترکیب 12 نفره تیم ملی نوجوانان سه بازیکن گلستانی نیز حضور داشتند که دو تن از آنان اهل گنبد بوده و یک نفر نیز اهل گرگان می باشد. حضور سه بازیکن از خطه گلستان و گنبد ثابت می کند که باز هم شهر گنبد همچون گذشته، همچنان یکی از شهر های والیبال خیز و بازیکن ساز کشور است.

فینال   ایران - چین  عكس 8  4

1- هادی سید نیازی لیبرو گنبدی تیم ملی نوجوانان ایران در تیم باشگاهی هاوش گنبد عضو بوده و در سال گذشته در اردو های مختلف تیم ملی نوجوانان ایران موفق عمل کرده و با درخشش خود باعث شده بود تا کادر فنی تیم ملی وی را به عنوان لیبرو اصلی تیم ملی انخاب کنند.

2- شاهین شهروز نیز دیگر بازیکن گنبدی تیم ملی نوجوانان است. هر چند که وی فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی نیافت ولی حضور وی در ترکیب 12 نفره تیم ملی، بیانگر استعداد و توانایی های فنی بالای وی می باشد. شاهین شهروز در پست دریافت کننده قدرتی بازی می کند. 

فینال   ایران - چین  عكس 9  16

3- جواد حکمتی نیز دیگر بازیکن گلستانی تیم ملی نوجوانان است. جواد حکمتی اهل روستای قلعه حسن گرگان بوده و یکی تاثیر گذار ترین بازیکنان تیم ملی بود. جواد حکمتی در پست قطر پاسور بازی می کند و در ترکیب اصلی تیم ملی نوجوانان نیز حضور داشت و در پایان این مسابقات نیز عنوان بهترین زننده سرویس را کسب کرد.