پروژه هایپر هاوش پس از ماه تلاش، بالاخره در 22 بهمن ماه 91 به افتتاح رسید. در روز 22 بهمن ماه، پروژه هایپر هاوش افتتاح شد و از 14 اسفند ماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

پروژه هایپر هاوش یکی از بزرگترین پروژه های این منطقه می باشد که در گنبد افتتاح شد و تا پایان سال 91 نیز قرار است تا هتل هاوش نیز افتتاح شود.