فینال:
 سوین پروفیل 3 - 2 کالای توپ و تور
 
 
اسامی بازیکنان تیم سوین پروفیل:
 
حاجی محمد گوگچلی - سخی عیدی - جلال قلیچ راد - تیمور یلمه - فرشید تاجی پور - نورالله معتمد - فرید قائمی
 
مربی: امیر آق
 
 
اسامی بازیکنان تیم کالای توپ و تور:
 
عبدالله ناظری - تقی دولتی - احسان دوجی - حمید محمد آلق - آق اویلی یلقی - شاهین شهروز - صفا سرافراز - بلال نیازی
 
مربی: ابراهیم ناظری
 

تیم های اول تا چهارم:
 
اول: سوین پروفیل
 
دوم: توپ و تور
 
سوم: فن و صنعت
 
چهارم: نوین جوان