مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بندر انزلی برگزار خواهد شد.

برای نخستین بار است که مسابقات قهرمانی کشور در رده ی سنی نوجوانان برگزار می شود.

به دلیل اینکه شهرستان گنبدکاووس به عنوان پایتخت والیبال ایران شهرت دارد و همچنین در سالیان اخیر در تیم ملی والیبال ساحلی کشور نیز بازیکنان متععدی داشته، در این مسابقات با تیمهای قدرتمندی شرکت خواهد کرد.

شهرستان گنبد در رده سنی نوجوانان با دو تیم و در رده جوانان نیز با دو تیم شرکت خواهد کرد. آقایان رحمان رئوفی و عظیم جزیده، هر کدام هدایت یک تیم نوجوانان و یک تیم جوانان شهرستان گنبد را برعهده دارند. 

تمرینات تیم های نوجوانان و جوانان گنبد جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور زیر نظر آقایان رحمان رئوفی و عظیم جزیده در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در زمین والیبال ساحلی گنبد واقع در خیابان آرش شرقی برگزار می شود.

تا کنون به طور دقیق تعداد تیمهای بزرگسالان گنبد جهت حضور مسابقات رده سنی بزرگسالان این مسابقات مشخص نشده است.

گزارش تصویری از تمرینات تیمهای نوجوانان و جوانان والیبال ساحلی گنبد، به زودی ...