گزارش تصویری از تمرینات تیم های والیبال ساحلی نوجوانان و جوانان والیبال ساحلی گنبد

تیمهای والیبال ساحلی نوجوانان و جوانان گنبد زیر نظر رحمان رئوفی به تمرین می پردازند و در تمرین روز جمعه، آقایان مجید آزمون، عظیم جزیده، عبدالله آذر و حامد پورمند نیز نظاره گر تمرینات آنها بودند.

DSC_1156

گزارش تصویری از تمرینات در ادامه مطلب ...

DSC_1161

 

DSC_1160

 

DSC_1166

 

DSC_1170

صحبت های مجید آزمون با نوجوانان و جوانان والیبال ساحلی گنبد

 

DSC_1169

 

DSC_1144

رحمان رئوفی مربی نوجوانان و جوانان والیبال ساحلی گنبد

 

DSC_1176

حامد پورمند (مدیر آکادمی والیبال بامپوش) و مجید آزمون (سرمربی جدید تیم والیبال 12 دی گنبد)

 

DSC_1141

 

DSC_1178