مدیریت اداره ورش و جوانان شهرستان بندرترکمن پس بررسی های خود و تائیدیه از جانب سازمانهای ذیربط استانی رئیس هیئت والیبال خود را منصوب می نمایید و متعاقب آن تمامی اعضا و کمیته های مختلف هیئت تعیین و شروع به کار می نماید.
اما به خاطر اعمال سلیقه های فردی و مداخله بیجا این هیئت نیز به سرنوشت هیئت قبلی دچار و مغل اعلام می گردد.
در جریان مسابقات والیبال شبهای ماه مبارک رمضان زمانی که هیئت والیبال و کمیته اجرایی آن با برنامه ریزی دقیق خود سعی در برگزاری بهینه مسابقات بود. در همان شب اول مسابقات بود در همان شب اول مسابقات و بعد از انجام 2 مسابقه, ریاست اداره ورزش متبوع در جهت خودنمایی و رابطه بازی, برای استفاده شخصی مورد نظر خود و در داوری مسابقات را داشتند که در همان سالن مسابقات و در حضور تماشاگران حاضر، پس از جر و بحث با یئت و به دلیل امتناع هیئت در استفاده شخص مورد نظر ایشان, فرمان انحلال هیئت را صادر نمودند!
به همین سادگی!!!
و به دنبال آن حساب هیئت نزد بانک ملت را که تمام وجوه آن با رو زدن به افراد مختلف جمع آوری شده و در جهت پیشبرد والیبال و انجام مسابقات استانی هزینه می شد, بلوک نموده و از پرداخت هزینه های صورت صورت پذیرفته با وجود ارائه فاکتور های آن خودداری نمودند.
جالب اینجاست که سرپرست ورزش و جوانان بندرترکمن اعلام نمودند که اول و آخر والیبال بندرترکمن من هستم و به کسی مربوط نیست، حتی  هیئت والیبال استان!!!!!

لازم به ذکر است این مطلب توسط یکی از اهالی والیبال بندرترکمن در اختیار این وبلاگ قرار گرفته و این وبلاگ هیچگونه دخالتی در نوشتن و تنظیم این مطلب نداشته و فقط مطلب آماده ای که به دست ما رسید،