هیات والیبال استان گلستان ، از نیمه اول آبان ماه سال جاری مسابقات والیبال قهرمانی لیگ نونهالان-نوجوانان و همچنین لیگ جوانان-امیدها، با شرایط ذیل برگزار میکند:شرایط مسابقات نونهالان و نوجوانان:

1.لیگ نونهالان و نوجوانان با معرفی 18 بازیکن (10 نفر نونهال و 8 نفر نوجوان)
ترکیب تیم:  6 نفر نونهال و 6 نفر نوجوان جمعا 12 نفر
داخل زمین مسابقه:  3 نفر نونهال و 3 نفر نوجوان
لیبرو آزاد

.

شرایط مسابقات جوانان و امیدها:

ترکیب تیم:  8نفر جوان و 4 نفر امید جمعا 12 نفر داخل زمین
داخل زمین مسابقه:  4 نفر جوان و 2 نفر امید
لیبرو آزاد

.

مبلغ ورودیه تیمها:

ورودیه تیمهای (نونهالان-نوجوانان) به صورت لیگ به مبلغ:  4.200.000 ریال میباشد.
ورودیه تیمهای ( جوانان - امیدها ) به صورت لیگ به مبلغ:  4.600.000 ریال میباشد.

تبصره:  در صورت برگزاری مسابقات به صورت متمرکز، ورودی تیمها به مبلغ  3.000.000 ریال میباشد.

- داشتن بیمه ورزشی سال 1392 اجباریست.

- معرفی نامه از هیات والیبال و یا اداره ورزش و جوانان شهر مربوطه الزامیست.

شرایط سنی بازیکنان:

نونهالان:   77/10/11 به بالا

نوجوانان:  75/10/11 به بالا

جوانان:    73/10/11 به بالا

امیدها:   70/01/01 به بالا

تیمهای شرکت کننده در این مسابقات فقط تا تاریخ 92/07/30 فرصت دارند تا آمادگی خود را کتبا به هیات والیبال استان گلستان اعلام کنند.

آدرس هیات والیبال استان گلستان:
استان گلستان، گرگان، میدان معلم، ویلاشهر، ویلای پانزدهم، کوچه ورزش، طبقه فوقانی، سالن ورزشی 9 دی

منبع: bampoosh.ir