اسامی بازیکنان ترکمن و گنبدی شاغل در لیگ دسته یک والیبال کشور
فولاد عظیمی گنبد: جلال قلیچ راد - فرهاد یلمه - حاجی محمد گوگچلی - نادر یلمه - عبدالله آزمون - رضا گلدی نژاد - محمد ایران نژاد - محمود پورقاز - عبدالله آذر - فرشید تاجی پور - تیمور یلمه
دلیران دشتی بوشهر: یحیی قلیچ نیازی
گلگهر سیرجان: رحمان رئوفی - جمال الدین کنعانی پور
مناطق نفت خیز جنوب: عبدالرشید قرنجیک
ذوب آهن اصفهان: حکیم آرخی
شهرداری دزفول: امین کلته - مسعود کم
پاس قوامین تهران: حمید محمدآلق