از دلایل ضعف تیم های والیبال گنبد در حال حاضر می توان به ضعف مدیریت اشاره کرد. متاسفانه والیبال گنبد مدیر متخصص در رشته والیبال ندارد و یا مدیران متخصص نیز خارج از گود نشسته اند. اگر کسی می خواهد مدیر یک مجموعه شود، می بایست تجربه، تخصص و تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. مسئولان والیبال گنبد هیچ یک از فاکتور های فوق را برای اداره ساختار والیبال گنبد ندارند. متاسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد هیئت والیبال و نیز مدیریت تیم های گنبد وجود ندارد. برای مثال، مربیان تیم های والیبال گنبد بدون تفکر و برنامه و تنها با وعده و وعید انتخاب می شوند و پس از مدتی نیز به راحتی برکنار می شوند، بدون اینکه از آنها توضیح بخواهند. 

اگر یک مدیر متخصص و از خانواده والیبال مسئول و مدیر والیبال شهر شود، قطعا با یک برنامه مدون و کارشناسی شده می تواند وضعیت را بهبود ببخشد و همچنین حمایت جامعه والیبال گنبد را نیز با خود به همراه خواهد داشت. 

متاسفانه والیبال گنبد نه تنها بازیکنان بومی خود را از دست داده، بلکه در حال از دست دادن جایگاه و منزلت خود در سطح اول والیبال کشور نیز می باشد. روزگاری والیبال گنبد همواره جزو تیم های برتر کشور بود و در خانه، هیچ تیمی را به راحتی رها نمی کرد، بازیکنان ملی پوش و بومی در تیم گنبد توپ می زدند و خیل عظیم جوانانی که انگیزه داشتند و مشتاق بودند که روزی برای تیم گنبد به میدان بروند. 

مدیریت ضعیف و غیر تخصصی باعث شده که خیلی از هواداران و مشتاقان والیبال دلسرد شوند. شهری که که روزی با والیبالش شناخته می شد و پایتخت والیبال ایران لقب گرفته بود و برای قهرمانی و صدر جدول می جنگید اما حال به روزی افتاده که تیمش در انتهای جدول برای بقا در لیگ برتر دست و پا می زند. همه کسانی که در والیبال گنبد چهره و فنی بودند، حذف شدند. به این دلیل که مدیریت لیاقت آدم های بزرگ را نداشت. 

پول برای والیبال مهم است اما والیبال گنبد باید با تقویت تیم های پایه خود را تغذیه کند و نباید این همه پول را به بازیکتان غیربومی درجه دو و سه داد. تفاوت والیبال گنبد با تیمهایی که اخیرا به لیگ برتر می آیند همین است. اگر والیبال گنبد قدمت دارد و کارخانه بازیکن سازی والیبال است، پس باید خودمان بازیکن تولید کنیم. نه اینکه پس از ناکامی، مسائل مالی و بودجه را عامل ناکامی عنوان کنیم. مجموع این عوامل دست به دست هم داده است و باعث شده وضعیت والیبال گنبد امروز به این شکل در آید.

برای خروج والیبال گنبد از این وضعیت، در ابتدا باید کمیته فنی متخصص تشکیل شود، برنامه های علمی و مدون تدوین شود، افراد قوی و باتجربه در والیبال به کار گرفته شود و یک تقویم برای بازسازی والیبال تدوین شود و طبق تقویم، برنامه ها و اهداف اجرایی شود. 

والیبال گنبد دارای افرادی است که هم تجربه والیبال دارند و فنی هستند و هم تحصیلات آکادمیک دارند. تنها موردی که در خانواده  والیبال گنبد کمرنگ است، یک دلی می باشد و آن هم تحت تاثیر مسئولان والیبالی بود که آمدند و با ایجاد تفرقه حکومت کردند. باید والیبال گنبد را شخم زد، بذر جدید کاشت و از این بذر حراست و حفاظت کرد تا به میوه برسد. 

منبع turkmen-sport.ir