بالاخره انتظارها به پایان رسید و خوانندگان میتوانند اخبار ورزشی منطقه ترکمن صحرا را در یک سایت جامع مشاهده کنند.


منطقه ترکمن صحرا با داشتن قهرمانان ورزشی فراوان همیشه از داشتن یک سایت جامع رنج میبرد و طرفداران رشته های ورزشی و هواداران ورزشکاران منطقه ترکمن صحرا نمیدانستند اخبار خود را در کدام سایت دنبال کنند.
سایتهای فعلی منطقه ترکمن صحرا که واقعا زحمات زیادی برای ورزش این منطقه میکشند دارای نواقصی هستند که کار رابرای جذب مخاطب و رشد سریع ورزش منطقه کند میکند.
این سایتها که نمونه اش هم همین سایت خودمان میباشد، یا مربوط به شهر خاصی میباشند، یا مربوط به رشته ورزشی خاصی و یا از همه مهمتر فاقد انجمن تخصصی ورزشی میباشند.
از همین رو به همت بعضی از دوستان تصمیم گرفتیم که سایتی را طراحی کنیم تا ورزش دوستان منطقه ترکمن صحرا دیگر دغدغه خاطری از این بابت نداشته باشند.
این سایت برای کل ورزش منطقه ترکمن صحرا و دارای یک انجمن تخصصی ورزشی میباشد که دوستان بعد از اینکه در این سایت ثبت نام کردند، میتوانند مطالب ورزشی خود را که مربوط به منطقه ترکمن صحرا میباشد را در این انجمن به صورت پست قرار دهند و خود به همراه دوستان دیگری که ثبت نام کرده اند در مورد آن مطلب بحث و تبادل نظر کنند.
این سایت دارای بخشهای ورزشی مختلف میباشد و دوستان عزیزی که تمایل برای بر عهده گرفتن هر یک از بخشهای ورزشی انجمن را دارند، میتوانند در قسمت نظرات همین سایت  یاداوری کنند.
مدیریت سایت جدید بر عهده آقایان حامد پورمند، سعید کوچکی و عادل خدرخوجه میباشد.
این سایت را به دیگر دوستان خود نیز معرفی کنید:  www.turkmensport.ir