1- عباس برقی سرمربی

2- احسن الله شیرکوند لیبرو سابق پتروشیمی و پرسپولیس به شهرداری ارومیه پیوست

3- محمد غیاثی به تیم والیبال شهرداری تبریز پیوست

4- ظریف به تیم گیتی پسند اصفهان پیوست